Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

letha0
15:43
Reposted fromzelbekon zelbekon viakatastrofo katastrofo
letha0
15:42
6495 9318
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
letha0
15:42
Reposted fromFlau Flau viaTamahl Tamahl
letha0
15:42
well, nobody did, so I had to.
Reposted frompankamien pankamien viagrarzynka grarzynka
letha0
15:37
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viakatastrofo katastrofo
letha0
15:37
Psychoterapia obnaża to, co fałsz stara się ukryć. Już Platon mówił, że wiedza jest pokarmem duszy - kłamstwa są dla niej trucizną. Żadne łgarstwo nikogo nie uleczyło, czy to w trakcie terapii, czy po prostu w związku międzyludzkim, choćby nie wiem jak było pokryte słodyczą. Warto więc usłyszeć od innych prawdę, która przypomni nam, kim jesteśmy, kim przestaliśmy być i kogo chcemy w sobie odnaleźć.
— Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa

September 07 2019

letha0
18:17
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko
Reposted fromfonar fonar viaszydera szydera
letha0
18:17
When physics is a bitch
Reposted fromtgs tgs vianitrovent nitrovent
letha0
18:16
4637 d51a
Reposted fromkarahippie karahippie viahavingdreams havingdreams
letha0
18:16
Reposted fromFlau Flau vianitrovent nitrovent
letha0
18:16
Dzieciństwo to taki okres, z którego próbujemy otrząsnąć się potem przez niemal całe dorosłe życie. I niewielu się to udaje.
— Kuba Wojewódzki
letha0
18:16
2121 3638 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vianaich naich
letha0
18:15
4074 7ff6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagrarzynka grarzynka
18:15
7435 21e0 500

blueboyluca:

Bob Ross gets it.

letha0
18:14
Reposted fromzelbekon zelbekon viagrarzynka grarzynka
18:14
4304 8de9

 glow in the light

letha0
18:11
Frank Sinatra and Elvis Presley Duet
Reposted fromtgs tgs vialubisztosuko lubisztosuko
letha0
18:11
4146 478f 500
Richard Hescox - first contact
Reposted fromthomerth thomerth viagrarzynka grarzynka
letha0
18:10
2960 5254 500
Reposted fromtichga tichga viakokoloko kokoloko
letha0
18:10
3665 58d2 500
Reposted fromFero Fero viadrainaway drainaway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl