Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

letha0
18:41
7883 e7bb 500
Reposted fromarumhc arumhc viazurawianiaczka zurawianiaczka
letha0
18:41
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa
18:41
letha0
15:28
– Wiesz, co nagrodzono w konkursie na najpiękniejsze słowa miłości?
– Nie mam pojęcia.
– Jedna uczestniczka przysłała zdanie, jakie jej mąż powiedział o czwartej nad ranem: „Pośpij sobie, ja wstanę i je nakarmię”.
— Małgorzata Musierowicz - "Dziecko piątku"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapureevil pureevil
letha0
15:27
2005 e0a3 500
Reposted frompiehus piehus viabuffyrulez buffyrulez
letha0
15:27
9930 78ba
Reposted from777727772 777727772 viaangelofdeath angelofdeath
letha0
15:26
i wtedy Ty wybaczasz moje wady,
wybaczasz błędy, rozumiesz moje sprawy i koisz nerwy, odbijam ten zepsuty świat gdy idę tędy z Tobą.
Reposted fromorchis orchis viaPrzygnebiona Przygnebiona

December 05 2017

letha0
14:40
Reposted fromFlau Flau
letha0
14:40
Reposted fromgruetze gruetze
letha0
14:40
Reposted fromgruetze gruetze
letha0
14:39
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viastonerr stonerr
letha0
14:38
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viastonerr stonerr
letha0
14:38
3911 1284 500
letha0
14:38
8069 18a4
Reposted fromkjuik kjuik viaszydera szydera
letha0
14:38

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viaszydera szydera
14:37
6750 edfb
Reposted fromfinnglas finnglas viastonerr stonerr
letha0
14:37
letha0
14:37
4334 0cd6
Reposted fromlove-winter love-winter viaPsaiko Psaiko
letha0
14:37
1194 69dc
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaPsaiko Psaiko
letha0
14:37
1258 014b
Reposted fromlittlefool littlefool viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl