Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

letha0
18:18
letha0
18:18
letha0
18:17
letha0
18:16
Zabawa to podstawowa rzecz, jaką dziecko się zajmuje, kiedy tylko pozostawi się je w spokoju. Niezależnie od warunków i okoliczności, zabawa jest dla dziecka najważniejsza – można to zaobserwować na przykład w szpitalu, gdzie dzieci, często mimo wielkiego bólu, podejmują zabawę. Nie możemy zanegować ani przeoczyć ogromnej potrzeby zabawy u dzieci – nie ma lepszego sposobu nauki niż zabawa. Niepotrzebnie oddzielamy zabawę od nauki, mówimy: koniec zabawy, teraz trzeba się pouczyć.
— André Stern
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viastonerr stonerr
18:15
2417 3aae 500
Reposted fromidiod idiod vialiveattherainbow liveattherainbow
letha0
18:15
letha0
18:14

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
letha0
18:14
18:13
0933 b857
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
letha0
18:13
4665 d092
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viakokoloko kokoloko
letha0
18:11
1571 fc62 500
18:11
letha0
18:10
letha0
14:17
letha0
14:15
6777 5c01
Reposted fromkaiee kaiee vialubisztosuko lubisztosuko
letha0
14:15
14:15
3536 c64d

natinuz:

Ferrets playing inside a box of packing

14:14
1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viagdziejestola gdziejestola
letha0
14:13
5036 45f0 500
Reposted fromrawwwr rawwwr
14:12
4946 a8c8 500

ericparadise:

Black nose sheep

Reposted fromikillorigami ikillorigami viaPsaiko Psaiko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl