Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2017

17:37
If only - Those must be the two saddest words in the world.
Mercedes Lackey
(via wordsnquotes)

@kolokwialny

(via f-avor)

Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
letha0
17:37
0712 526c
Reposted frommeem meem viaszydera szydera
letha0
17:36
Może za często do niej dzwoniłem. Może powiedziałem jej za wiele o sobie. Może popełniłem ten błąd, koszmarny błąd, przytulania się do niej w środku nocy i słuchania jak oddycha. Może pozwoliłem sobie za bardzo przy niej odpoczywać. Może po raz pierwszy w życiu od czegokolwiek się uzależniłem. 
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
letha0
17:36
- Jak się całuje bezlitośnie?
- Tak, że nie ma świata. Są tylko usta, języki i wszystko może się walić na łeb, a Ty i tak nie czujesz ziemi, ani deszczu, ani drzew.
Jest tylko bezlitosne przyciąganie, przyciskanie ust do ust.
Tak się całuje bezlitośnie, przy ścianie, z rękami pod koszulą - do utraty zmysłów. Do utraty słów. Teraz rozumiesz?
— Kaja Kowalewska
Reposted fromaletodelio aletodelio viagabunia gabunia
letha0
17:36

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viagabunia gabunia
letha0
17:36
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viagabunia gabunia
letha0
17:36
8939 b083
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
letha0
17:36
letha0
17:35
9472 3ba5 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa
letha0
17:35
8945 e803 500
Reposted fromwebomatic webomatic viagruetze gruetze
letha0
12:48
5882 fe20 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa
letha0
12:47
8951 1ffd
Reposted fromzciach zciach viaPoranny Poranny
12:47
6159 398b

catgifcentral:

Looking up to the Big Cat

Reposted fromcat-gifs cat-gifs vialubisztosuko lubisztosuko
12:47
0583 8ac5 500

owners-lil-kitten:

When you want owner’s attention.

Reposted fromZombiebride Zombiebride viaPoranny Poranny
12:45

When I'm named lead developer of an interns team


/* by AUREL */

letha0
12:45
12:45
6421 47bd

Own Balloon

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaCarridwen Carridwen
letha0
12:45
12:44
1019 377a 500

madamemolamola:

I let millie display her creative side last night. Truly one of the greatest artists of our generation.

Medium: bird foot in canvas, non-toxic watercolor

Reposted frombishidio bishidio viaCarridwen Carridwen
12:44
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl