Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2020

letha0
17:52
7942 6c61 500
Reposted fromstroschek stroschek viatishka tishka
letha0
17:52
Reposted fromtgs tgs vianaich naich
letha0
17:52
5539 697c 500
Reposted fromHereName HereName vianaich naich
17:51
9055 853d 500
Reposted fromerial erial viapengin pengin
letha0
17:51
Czasami z ludźmi nie warto dyskutować, nie warto im tłumaczyć. Jedyne, co warto, to zostawić ich i odejść. Osamotnienie jest jedną z najcięższych kar, na które człowiek może skazać człowieka.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapengin pengin
letha0
17:51
8845 5dde 500
Reposted fromutoopia utoopia viapengin pengin
letha0
17:51
5427 60bd
Reposted fromlaters laters viapengin pengin
letha0
17:51
2251 3401 500
Reposted fromzciach zciach viapengin pengin
letha0
17:51
9301 fc59 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viapengin pengin
17:51

the-sunflower-one:

The golden hour

Reposted fromSkydelan Skydelan viapengin pengin
letha0
17:51
3552 b551 500
Reposted fromtakeabreath takeabreath viapengin pengin
letha0
17:51
 
Reposted from4777727772 4777727772 viapengin pengin
letha0
17:50
Miałeś w sobie coś takiego, co sprawiało, że chciałam być twoją dziewczyną. Do dziś nie rozumiem co. Ale miałeś to coś i było to zadziwiająco silne.
— Jay Asher
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapengin pengin
17:50
9301 c517
letha0
17:50
7231 db78 500
Reposted fromlampka lampka viapengin pengin
letha0
17:50

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viapengin pengin
letha0
17:50
when your schizo meds kick in
Reposted fromzelbekon zelbekon vianaich naich
letha0
17:49
3006 7b30 500
Thinkpad 701c and the butterfly keyboard, 1995
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viagruetze gruetze
letha0
17:49
Reposted fromFlau Flau
letha0
17:48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl